Onderwijs

Zorg

Diagnostiek

Ondersteuning in het team

Workshops & Training

Opleiding tot Marte Meo Collega Trainer

"Het is ongelofelijk wat      je kan leren van wat goed gaat."

Zorg

 

'In het contact kunnen wij het beste uit ons zelf en de ander halen'

 

Waar mensen afhankelijk zijn van jouw aandacht komt het erop aan wat er in het contact gebeurt:

In de gehandicaptenzorg — thuiszorg — ouderenzorg — in de omgang met je naaste als mantelzorger.

 

'Ik heb door Marte Meo mijn natuurlijke contactvaardigheden ontdekt

en geleerd deze bewust bekwaam in te zetten'

 

Aansluiten bij wat je kan. Gelukkig beschikken wij allemaal over natuurlijke vaardigheden, waardoor wij in het contact met anderen succesvol communiceren. Meestal is dat voldoende. Wij weten vaak intuïtief: de één heeft dit nu nodig, de ander dat.

Soms loop je ook als professionele hulpverlener rond met vragen waar niet zomaar een antwoord op is.

De omgang met cliënten kan lastig zijn. Er is nog zo veel meer dat je aandacht vraagt.

Het kost soms veel energie.  Uitgebreid onderzoek levert vaak genoeg niet de handvatten op voor de praktijk van alledag.

 

De cliënt beter leren kennen. Marte Meo is een effectief middel om samen in het team gericht te kijken naar cliënten: Wat gebeurt er eigenlijk? Wat is de (ontwikkelings-) boodschap achter het gedrag?

 

De groepssituatie in beeld. We kunnen de blik ook richten op de groepssituatie.

Wat speelt zich af tussen de cliënten? Hoe is de sociale dynamiek?

Wat kan ik doen om te ondersteunen, zonder veel energie te verliezen — en ondanks de dagelijkse drukte?

 

Jezelf beter leren kennen. Met deze vorm van ontwikkelings-ondersteuning leer je jouw natuurlijke vaardigheden bewust in te zetten in het contact met je cliënten. Je wordt bewust bekwaam.

 

Geen nieuwe methodiek. Je hoeft niet te tekenen voor een nieuw systeem. Er is geen uitgebreide theorie die je moet leren. Als professional weet je al zo veel. Met Marte Meo kan je veel bestaande methodieken op de grond zetten. Bij Marte Meo vallen theorie en praktijk direct samen.

 

Teamvorming. Met behulp van deze werkwijze is het mogelijk om - bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg — met behulp van korte video clips onderling af te stemmen wat je kan doen in het contact. Je leert met elkaar delen wat werkt.

 

'Door met de Marte Meo-elementen te oefenen in de praktijk, ervaar ik van binnen uit wat werkt'

 

Hoe verloopt de ondersteuning?

Startgesprek: bij alle trajecten is jouw ondersteuningsvraag bepalend: Wat wil je te weten komen, wat wil je ontwikkelen? Dit formuleren wij concreet in het startgesprek.

Diagnosefilm: vervolgens maken wij video-opnames in de praktijk. Deze opnames zijn het vertrekpunt en het materiaal voor de eerste interactie analyse.

Reviews: tijdens de reviews in het team kijken wij in de beelden naar interactie momenten.Je ziet wat je inzet in het contact. Uit de beelden leer je hoe je het beste kan ondersteunen.

Oefenen met werkpunten: je oefent in de praktijk van alledag met bepaalde Marte Meo interactie elementen.

Resultaat: na 6-8 reviews hebben wij meestal een resultaat, waarmee je zelf verder kan.

 

Ontwikkeling voor de Professional

Met Teamtrainingen of een Marte Meo Practitioner Cursus of de opleiding tot Collega Trainer krijgen jij als professional en je collega’s gereedschap in handen voor de praktijk van alledag:

  • meer handelingszekerheid
  • meer transparantie in de bejegening
  • betere afstemming in het team
  • beter contact met ouders