Wat is Marte Meo?

Marte Meo in het kort

Training & Opleiding — alles op een rij

"Het mooie is dat mensen gezien worden.                 Dan gaan ze groeien en komen er initiatieven."

 

Wat is Marte Meo?

 

IN HET CONTACT KUNNEN WIJ HET BESTE UIT ONS ZELF EN DE ANDER HALEN

Wat jij en ik inzetten in het contact is universeel. In het contact zijn wij vooral mens.

Maar wat wij precies doen of laten, blijft ons grotendeels verborgen. Terwijl — juist in de contact momenten gebeurt het: daar maken of breken wij elkaar.

Marte Meo maakt gebruik van videobeelden. Daarbij leggen wij de focus op de interactie tussen mensen tijdens contactmomenten.

 

IN DE BEELDEN ZIEN WIJ WAT WERKT

Hoe werkt intermenselijk contact? Maria Aarts, de Nederlandse grondlegger van Marte Meo International onderzocht wat mensen van nature inzetten in de interactie. Met haar geschoolde waarneming rangschikte zij de werkzame elementen in het intermenselijk contact: de Marte Meo (interactie)elementen.

 

De kracht van het beeld

Maria Aarts ontdekte dat videobeelden een krachtig middel zijn om de waarneming in contact momenten te versterken.

Er ontgaat ons nu eenmaal veel in de praktijk van alledag. Kijkend naar de beelden gaat er een wereld voor je open.

 

IN HET CONTACT ONTSTAAT NIEUW PERSPECTIEF

Zelfvertrouwen

De werkwijze wordt gekenmerkt door een positieve benadering: wij laten zien wat je inzet, wat werkt. Hierdoor krijg je de juiste informatie op je netvlies.

Tegelijkertijd groeit het zelfvertrouwen. Het geeft energie die nodig is om je verder te ontwikkelen.

Vervolgens oefen je met werkpunten in de praktijk van alledag.

Je ontdekt wat er gebeurt en hoe het voelt.

Concreet, direct toepasbaar en daardoor zeer effectief.

 

MARTE MEO IS WERELDWIJD SUCCESVOL EN EVIDENCE BASED

Marte Meo — van Nederlandse bodem en wereldwijd succesvol. In de jaren 80 stond Maria Aarts, samen met Harry Biemond aan de wieg van wat als 'video home training' in Nederland bekend is geworden. Later ontwikkelde zij de methodiek verder in het buitenland.

In meer dan 30 landen wordt Marte Meo nu succesvol toegepast bij het coachen van gezinnen, in de zorg, in het onderwijs en ook in het bedrijfsleven. De moderne neurowetenschap kan intussen uitleggen waarom deze werkwijze zo effectief is.

 

Ga voor meer informatie naar: www.martemeo.com