Bedrijfsgegevens

Contactformulier particulieren

Contactformulier instellingen

Tarieven

Partners

Aanbevolen zorgaanbieders

Privacybeleid

"Wij voelden ons eindelijk serieus genomen in wie wij zijn. Dat levert veel op."

 

Tarieven training & opleiding

in zorg en onderwijs

 

Nico Benl biedt training en opleiding aan vanuit zijn eigen bedrijf FilmOns.nl. Hij is gecertificeerd Marte Meo Collega Trainer.

 

Training POSITIEF LEIDING GEVEN volgens Marte Meo

Hoe creëer je een centrale focus in een groep? Hoe ga je om met weerstand en frustratie van je cliënten?

Hoe schep je een coöperatieve sfeer in je werkgroep? In 6-8 reviews leer je de basisvaardigheden van deze effectieve manier van leiding te geven in groepssituaties of bij individuele begeleiding van leerlingen of cliënten.

 

Ondersteunende communicatie kan het verschil maken in allerlei gesprekssituaties, zoals het contact met ouders op scholen of de naasten van cliënten in de zorg, waar emoties vaak een grote rol spelen die een gesprek soms tot een uitdaging maken voor jou als professional.

 

6-8 reviews met supervisie op basis van videobeelden uit jouw praktijk.

Startgesprek en memo na elke sessie.

 

Tarieven zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en worden in overleg vastgesteld.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

 

Training Marte Meo PRACTITIONER inclusief certificaat

& registratie bij Marte Meo International

In ca. 9 reviews leer je de Marte Meo (interactie) elementen kennen in de praktijk en in de beelden.

Je leert ze toe te passen in interactiemomenten. Meer handelingszekerheid, ondersteuning handelen in het contact, effectiever  afstemmen met je collega’s, rondom bejegening van leerlingen of cliënten.

 

9 reviews met supervisie op grond van videobeelden uit jouw praktijk.

Startgesprek en memo na elke sessie.

 

Tarieven zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en worden in overleg vastgesteld.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

 

Nieuw: Opleiding tot Marte Meo Collega Trainer

inclusief certificaat & registratie bij Marte Meo International

Op dit moment is Nico Benl in opleiding tot Marte Meo Supervisor. Als supervisor is hij bevoegd om Collega Trainers en Therapeuten op te leiden. Je kunt bij Nico de opleiding tot Collega Trainer nu al volgen.

De reviews voert hij uit onder supervisie van Marte Meo Begeleidings Centrum in Soest.

 

Voor teamleiders, begeleiders, therapeuten

of intern begeleiders

Inhoud van de opleiding:

  • Marte Meo elementen (her)kennen en toepassen.
  • De Interactie Analyse hanteren
  • Een ondersteuningstraject plannen: — filmen — diagnosefilm maken — diagnoselijst maken —     een werkpuntenlijst maken;
  • Review vaardigheden.

 

Duur van de opleiding: 2 jaar; 2 x 9 bijeenkomsten

Examen en registratie bij Marte Meo International.

 

Deze opleiding bied ik aan onder supervisie voor een speciale prijs.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

 

Tarieven

 

Vergoeding door de gemeente

Leven met mij is aangesloten bij de Raamovereenkomst

van een aantal gemeenten in de regio Oost-Veluwe Midden IJssel.

 

De trajecten worden vergoed door de gemeente als er een beschikking is afgegeven door het CJG of als er een verwijzing is van een huisarts of een kinderarts.

 

Leven met mij heeft een overeenkomst met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen.

 

De zorgproducten van Leven met mij waarvoor in 2018 een vergoeding gegeven wordt vanuit de gemeente  zijn:

 

Care Licht

Begeleiding individueel: vaststellen traject in overleg met CJG

Begeleiding middel: vaststellen traject in overleg met CJG

 

Care Middel

Behandeling basis LVG: vaststellen traject in overleg met CJG

 

Behandeling gedragswetenschapper: vaststellen traject in overleg met CJG

 

Specialistische GGZ

Diagnostiek

 

Vergoeding via PGB

Voor ouders met een PGB wordt er door de ouders met Leven met mij een zorgovereenkomst opgesteld.

In deze zorgovereenkomst worden afspraken tussen de budgethouder en Leven met mij vastgelegd over de tijd, de inhoud en de tarieven.

In de zorgbeschrijving worden de zorgactiviteiten beschreven. Er wordt daarin vastgelegd wat de zorgverlener van Leven met mij komt doen en hoe vaak en waarom deze zorg nodig is.

Deze overeenkomst wordt goedgekeurd door het zorgkantoor en door de Sociale Verzekeringsbank.

 

Particuliere vergoeding

Tot slot is er de mogelijkheid om een traject particulier te financieren, hetzij omdat er door de gemeente geen vergoeding gegeven wordt of omdat degene die het traject in wil gaan in een gemeente woont waarmee Leven met mij geen overeenkomst heeft.

 

In dit geval wordt het traject op maat gemaakt en wordt de prijs in overleg afgesproken.

 

Diagnostiek

In het kennismakingsgesprek worden jouw vraag en de mogelijke onderzoeksmiddelen besproken. Op grond van jouw keuze wordt een onderzoekstraject gepland.

 

Wij bespreken dan ook het bijbehorende tarief.

De onderzoeksresultaten worden in een afrondend gesprek toegelicht met daarbij praktische, pedagogische adviezen.

 

De tarieven zijn inclusief eventuele reiskosten, materiaal, tijd voor het uitwerken van de resultaten

en verslaglegging.

 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.