Onderwijs

Zorg

Diagnostiek

Ondersteuning in het team

Workshops & Training

Opleiding tot Marte Meo Collega Trainer

"Het is ongelofelijk wat      je kan leren van wat goed gaat."

Onderwijs

 

'Passend onderwijs — is dat: iets willen wat niet kan?'

 

Kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben zijn vaak in sociaal emotioneel opzicht extra kwetsbaar. Als leraar sta je voor de opgave tijd en aandacht te verdelen over een groep leerlingen met een grote diversiteit.

 

Juist in de korte of langere contact momenten met individuele leerlingen of de hele klas worden ongemerkt hekken gesloten of juist deuren geopend.

Die momenten kunnen bepalend zijn voor de toekomst: Wint de frustratie of vindt het kind de moed om door te gaan?!

 

Bij Marte Meo vallen theorie en praktijk samen

Wat kan jij als leraar doen in dat ene ogenblik?

Marte Meo is geen nieuwe methodiek. Met deze vorm van ontwikkelingsondersteuning leer

je jouw natuurlijke en professionele communicatievaardigheden bewust in te zetten in het contact met je leerlingen. Je wordt bewust bekwaam.

 

'Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen — daarvoor werd ik

ooit leraar!'

 

Tijdens een Marte Meo Training kijken wij samen naar wat de leraar of begeleider inzet in

het contact.

Wij kunnen ook de blik richten op een individuele leerling: Wat kan die leerling al goed?

Waar loopt de leerling tegenaan? Wat kan de leerling nog ontwikkelen?

Videobeelden zijn daarbij een krachtig middel en versterken je waarneming.

 

Wij kijken naar de ontwikkelingsboodschap achter het gedrag

Bij Marte Meo gebruiken wij speciaal uitgewerkte checklijsten, waardoor wij de schoolvaardigheden en ontwikkeling concreet in beeld kunnen brengen, zodat je als leraar weet waar en hoe je extra ondersteuning kan bieden.

Of wil jij de hele groep eens goed in beeld hebben? Wat speelt zich daar af?

Hoe geef ik op een positieve en effectieve manier leiding?

 

'Door te oefenen met Marte Meo elementen in de praktijk ervaar ik van binnen uit

wat werkt'

 

Ondersteuning van leerlingen. Met Marte Meo kunnen wij ook leerlingen direct ondersteunen, bijvoorbeeld om communicatievaardigheden te ontwikkelen. De positieve insteek maakt de methodiek bijzonder geschikt. Voor kinderen vanaf 12 jaar.

 

Jouw ondersteuningsvraag is leidend: bij alle trajecten is jouw ondersteuningsvraag de rode draad. Marte Meo werkt altijd op maat: Wat wil je te weten komen? Wat wil je ontwikkelen?

In het startgesprek maken wij dit concreet.

Diagnosefilm: vervolgens maken wij video-opnamen in de klas. Dit materiaal, samen met jouw vraag is het vertrekpunt voor de interactie analyse.

Reviews: tijdens de reviews (om de 7-14 dagen) kijken wij samen in de beelden naar wat jij inzet tijdens pedagogische interactie momenten. Je krijgt op je netvlies wat werkt. Dit bouw je stap voor stap uit.

Oefenen met werkpunten: je oefent in de praktijk van alledag met bepaalde Marte Meo interactie elementen.

Je verdiept het inzicht in wat de leerling nodig heeft. Het levert handvatten op voor het leerproces en voor je eigen handelen. Je ervaart wat werkt. Marte Meo werkt van binnenuit.

 

'Het is ongelooflijk hoeveel je kan leren van wat goed gaat.'

 

Ontwikkeling voor de Professional

Met Teamtrainingen of een Marte Meo Practitioner Cursus of de opleiding tot Collega Trainer krijgen jij als professional en je collega’s gereedschap in handen voor de praktijk van alledag:

  • meer handelingszekerheid
  • meer transparantie in de bejegening
  • betere afstemming in het team
  • beter contact met ouders