Jacqueline Kole

 

Orthopedagoog

Marte Meo Therapeut

 

Zorg en onderwijs lopen als een rode draad door mijn leven. Ik ben opgeleid als groepsbegeleider in de Camphill woon-werkgemeenschap Glencraig in Noord Ierland.

Terug in Nederland heb ik na de Vrije School Pabo een aantal jaren als leerkracht in het speciaal onderwijs gewerkt. In het speciaal onderwijs neemt de zorg een grote plek in. Daarbij staat steeds de vraag centraal: wat heeft een leerling nodig om tot ontwikkeling

te komen?

 

Het Jorishuis. In 1994 heb ik samen met Nico ons gezinshuis, het Jorishuis opgericht.

In 23 jaar tijd hebben wij 9 kinderen voor kortere of langere tijd een thuisplek gegeven.

We hebben de kinderen begeleid op hun weg om zo zelfstandig mogelijk te worden.

Door meedoen, samendoen en uiteindelijk zelf stap voor stap te leren, hebben ze vaardigheden ontwikkeld om hun eigen leven vorm te geven. Zo hebben ze geleerd te zorgen voor zichzelf en hun omgeving; schoonmaken, koken, afwassen, boodschappen doen, fietsen, reizen met het openbaar vervoer. Maar ook ruzie maken, samen een spelletje doen en samen op vakantie.

Het is mooi om te zien hoe de intussen (jong-) volwassenen hun eigen weg vinden in het leven.

 

Orthopedagogiek. In die tijd heb ik de studie orthopedagogiek afgerond (2004) en ben ik naast het gezinshuis gaan werken als gedragskundige in het speciaal onderwijs.

 

Mijn adviesbureau 'Leven met mij' heb ik in 2015 opgericht. Ik ondersteun gezinnen met vragen over hun kind. Hierbij maak ik gebruik van de Marte Meo ontwikkelingsondersteuning.

 

Hier word ik steeds enthousiaster over:

 

  • Ouders groeien in het contact met hun kind.
  • Ouders kunnen weer genieten van hun kind in plaats van alleen maar problemen te zien.
  • Collega’s op school of in de zorg leren hun vaardigheden be-kwaam in te zetten.
  • Ik zelf ontdek steeds meer de ontwikkelingsboodschap achter het gedrag.
  • Ik kan gerichter en praktischer ondersteunen.

 

Ouders én professionals ervaren wat ze kunnen doen in lastige situaties en voelen zich weer zeker.

Marte Meo sluit direct aan bij de mensen; tenslotte gaat het gaat over hún leven of hún werk en hoe zíj dat vorm willen geven.

 

Marte Meo — vanuit je eigen kracht.

Daar ga ik voor.