Onderwijs

Zorg

Diagnostiek

Ondersteuning in het team

Workshops & Training

Opleiding tot Marte Meo Collega Trainer

"Het is ongelofelijk wat      je kan leren van wat goed gaat."

Diagnostiek

 

Onderzoek waar je iets aan hebt

Voor jou als professionele begeleider kan onderzoek waardevolle informatie opleveren:

hoe staat de cliënt of leerling in de wereld? Hoe verwerkt hij of zij informatie en prikkels? Welke vaardigheden zijn ontwikkeld? Waar zit een probleem?

Waar en hoe kunnen wij gerichter ondersteunen?

 

Onderzoek met videobeelden

Met behulp van de Marte Meo Interactie Analyse kunnen de onderzoeksresultaten in het team beleefbaar worden. Daarvoor maken wij video-opnames. In de beelden kan iedereen zien wat er gebeurt — en hoe je het beste kan ondersteunen.

 

Psychologisch onderzoek kan ook nuttig zijn voor het bekostigen van extra middelen

Maar achter elk onderzoeksresultaat schuilt vooral een unieke persoon in een unieke situatie met unieke mogelijkheden.

 

Diagnostiek, waar je iets aan hebt.

 

Leven met mij biedt verschillende vormen van onderzoek

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden:

 

1 Intelligentieonderzoek voor kinderen, jongeren en volwassenen

Dit onderzoek kan bestaan uit genormeerde testen, zoals bijvoorbeeld WISC III, WAIS,

RAKIT, SON-R 2 1/2-7 en SON-R 5-17.

Naast het afnemen, beoordelen en vaststellen van een IQ-getal maak ik ook een analyse

op basis van de gegevens:

  • Wat zijn de sterke kanten van deze persoon, wat zijn zwakkere kanten?
  • Waar kun je in de ondersteuning rekening mee houden?
  • Hoe kun je aansluiten bij de sterke kanten?

 

2 Zelfredzaamheidsonderzoek

Afname van de SRZ-schaal, Vineland-Z.

Een dergelijk onderzoek levert een beeld op van een aantal belangrijke vaardigheden:

  • zelfredzaamheid
  • sociale vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden

 

De resultaten leveren nog meer op:

  • beter aansluiten bij de mogelijkheden
  • meer inzicht in de beperkingen
  • doelgerichte ondersteuning

 

3 Sociaal emotionele ontwikkeling in beeld

Met de SEO-R brengen wij de emotionele ontwikkeling in kaart.

De afname van deze test gebeurt in gesprek met de ouders, leerkrachten en/of begeleiders.

Gezamenlijk ontdek je welke emotionele vaardigheden een kind, jongere (of volwassene) heeft ontwikkeld en hoe je daarbij het beste in de begeleiding kunt aansluiten.

 

4 Consensusprotocol ernstig probleemgedrag (CEP-score)

De afname van de CEP-score lijst gebeurt in gesprek met ouders en/of begeleiders.

Het doel is een CEP-score vast te stellen.

Deze is nodig voor de aanvraag van de juiste indicatie.

Deze test is zeer geschikt voor de bewustwording in de waarneming van het probleemgedrag en het aanpassen van de omgeving.

 

5 Vragenlijsten, AVZ-R, ADHD vragenlijst

Deze lijsten geven een eerste indicatie of er sprake kan zijn van ADHD, ASS en in welke

ontwikkelingsgebieden dit naar voren komt. Een uiteindelijke diagnose wordt vastgesteld

door een psychiater of GZ-psycholoog.